GALEUROPA concíbese como un programa xuvenil de mobilidade transnacional centrado na mellora da empregabilidade e das competencias socio laborais de mozos/as menores de 30 anos non ocupados/as e non integrados/as nos sistemas de educación ou formación. O programa está cofinanciado polo Fondo Social Europeo e Iniciativa de Emprego Xuvenil.

Mediante a facilitación de prácticas formativas non remuneradas en empresas multisectoriais do eido público e privado europeo se promoverá que os/as participantes:

 • Incrementen as posibilidades de inserción laboral para a mocidade.
 • Complementen a competencia profesional e persoal.
 • Adquiran competencias en idiomas estranxeiros e reducir os obstáculos lingüísticos.
 • Fomenten a autonomía persoal.

CARACTERÍSTICAS E COBERTURA GALEUROPA 2019

Estadía de 3 meses (setembro, outubro e novembro) de prácticas formativas non remuneradas multisectoriais en empresas de Italia, Reino Unido e Portugal.

Faránse 100 horas mensuais de prácticas e un curso de idioma na lingua de traballo do teu destino.

Durante a duración programa de mobilidade contarás co noso apoio e da entidade de acollida ademais de un mentor/a no país.

O programa prevee cubrir:

 • A viaxe de ida e volta.
 • Prácticas en empresa.
 • Aloxamento e manutención dos/as participantes.
 • Transporte local.
 • Seguro médico e de Responsabilidade Civil.
 • A formación lingüística de apoio.
 • Mentor/a no país.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA:

 • Ter entre 18 e 30 anos e estar empadroado en Galicia.
 • Estar inscrito no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
 • Ter dispoñibilidade do 30 de agosto ao 30 de novembro e a motivación para vivir noutro país.
 • DNI ou pasaporte válido en vigor para poder viaxar.
 • Poseer tarxeta sanitaria europea.
 • En cumprimento dos criterios da orde se priorizá as personas de menor idade, sen experiencia en mobilidade. Se favorecerá a participación das persoas con diversidade funcional.
 • Superar o proceso de selección do programa. 

Se estás interesado/a en participar podes contactarnos para resolver e aclarar aspectos da mobilidade no correo galeuropa@extramundi.org ou facer a túa solicitude de acceso/interese no programa no seguinte enlace habilitado


REXISTRA O TEU INTERESE

Conselleria de Política SocialFondo Social Europeo